Haemophilus ducreyi

Haemophilus ducreyi kan orsaka genitala sår. Bakterien är svårodlad och måste odlas på fast medium inom 4-6 timmar. PCR-analys som kan detektera små mängder även döda bakterier har visat sig lämplig.

Indikation

Genitalt sår.

Provmaterial

Prov från sårkant.

Analysprincip

PCR (polymerase chain reaction).

Provtagningsmaterial

Pinnprov (plast- eller metallskaft, ej trä) i 1 ml koksalt eller
art nr 103 605 440 rosa kork ESwab; Styv, flockad pinne, med lite större topp
art nr 103 605 432 orange kork ESwab; Styv, flockad pinne med smal topp

Provtransport

Omgående till laboratoriet. Vid förvaring: Kylskåp.

 

uiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m