Vilka legitimationskrav gäller för att hämta ut sitt nya kort?

För att få lämna ut TjänsteID+, som innehåller en e-legitimation, krävs "Fullgod identitetshandling”. Godkända identitetshandlingar är i dagsläget Svenskt körkort, Svenskt vinrött pass, Svenskt nationellt id-kort samt SIS-märkt företags-, tjänste- eller identitetskort. samt Skatteverkets ID-kort. För att någon av ovanstående identitetshandling ska godtas krävs att den är giltig, eller att giltighetstiden inte gått ut mer än tre månader före beställningen av TjänsteID+ (SBC151 - Särskilda bestämmelser för certifiering av identitetskort, Utgåva 14). Utländska EU-pass gäller alltså inte i dagsläget som legitimation för att hämta ut ditt TjänsteID+. Diskussion om godkända legitimationer pågår kontinuerligt i den nationella förvaltningsgruppen för SITHS - Nationell Identifieringstjänst. EU kommer med ökande krav på att alla EU-pass skall godkännas i linje med den inre marknaden. SITHS Förvaltning inom Sjukvårdsrådgivningen bevakar och driver denna fråga i samråd med DNV och SIS TK/448 (teknisk kommitté för identitetskort). Ett eventuellt godkännande av utländska EU-pass exkluderar dock fortsättningsvis även Island och Norge där kort baserade på samordningsnummer skall användas tills det att även detta regelverk förändras.

 

 

Tillbaka

uiqt|wBrm{xmz5l%yzj%ymH%vozmoqwv5{mrm{xmz5l%yzj%ymH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m