Varför ser jag ibland flera certifikat, och vilket ska jag välja?

Ditt Tjänste ID+ innehåller flera olika certifikat. Där finns din e-legitimation och där finns 2 certifikat som du använder i ditt arbete. Det ena av dessa certifikat använder du när du ska bekräfta din identitet, det vill säga legitimerar dig elektroniskt, det andra använder du när du signerar något, motsvarande att du skriver under något med din namnteckning. När man ska använda sitt certifikat får man upp en fråga vilket man ska använda och då ser man på certifikatsbeskrivningen vilket man ska använda.

 

 

Tillbaka

uiqt|wBrm{xmz5l%yzj%ymH%vozmoqwv5{mrm{xmz5l%yzj%ymH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m