Vad betyder RA/ORA/KRA/LRA?

RA= Registration  Authority (kortansvarig)
Ansvarar för bland annat arkivering av avtal med SITHS, CA dess godkända RAPS och avtal med andra parter. RA utser andra personer som ska arbeta med SITHS, ger dem behörighet och ser till att de får utbildning. RA ansvarar för förteckningar av personal samt andra uppgifter som är relevanta för SITHS-tjänsten.

ORA =Organisation Registration Authority (områdes RA)

ORA är en stödperson till RA och ansvarar (inom sitt ORA-område) för utfärdande av funktionscertifikat och att RAPS tillämpas. ORA utser även andra personer som ska arbeta med SITHS, ger dem behörighet och ser till att de får utbildning. ORA ansvarar för förteckningar av personal samt andra uppgifter som är relevanta för SITHS-tjänsten.

KRA =Card Registration  Authority (korthandläggare)

KRA ansvarar för att beställa och spärra SITHS-kort. KRA ansvarar också för att åtgärder som krävs inom ramen för kortbeställningar och kortkvittenser samt utlämnande av SITHS-kort med tillhörande PIN-koder. KRA ansvarar också för fotografering till SITHS-korten.

LRA = Local Registration Authority (reservkorts-handläggare)

LRA ansvarar för att beställa och spärra reservkort. LRA ansvarar också för åtgärder som krävs inom ramen för reservkortbeställningar och kortkvittenser samt för utlämnande av reservkort med tillhörande PIN-koder.

 

 

Tillbaka

uiqt|wB&rm{xmz5l%yzj%ymH%vozmoqwv5{mrm{xmz5l%yzj%ymH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m