Pricat

PRICAT (Price and sales Catalogue) är ett elektroniskt meddelande (fil) som skickas från en leverantör till kund. Meddelandet innehåller produkt- och avtalsinformation. Dess grundstruktur följer ett standardiserat format utarbetat av en internationell organisation som heter GS1 (www.gs1.se).

Hur används en PRICAT?

PRICAT-meddelanden skickas av en leverantörs IT-system till Katalogen. PRICATEN kan innehålla helt nya, tillagda, uppdaterade eller borttagna produkter från ett avtal. Dessa ändringar går till en godkännandeprocess hos VGR. Efter godkännande läses den nya informationen in i Produktkatalogen, som är en del av Marknadsplatsen.

Var kan jag läsa mer om PRICAT?

För mer information om de PRICAT-versioner som vi tillämpar:

Version 2.8
Version 2.7

Hur gör jag om jag vill använda en PRICAT?

Kontakta eBuilders support för leverantörsanslutning:   eller leverantörssupporten 010-441 00 15 

Support


010 -  441 00 15

Mån-tors 08:00-16:00
Fredag 08:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Knappval 1 - Teknisk anslutning
Web-EDI och FullEDI
 ebuilderinkop.se/supplier-connection 

Knappval 2 - Övriga frågor
Användarfrågor och Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen)
marknadsplatsen.support@
vgregion.se

Knappval 3 - Fakturafrågor
systemadministration.regionservice
@vgregion.se

Knappval 4 - Upphandling och avtal
Frågor gällande olika avtal och upphandlingar

uiqt|wBkwvvmk|5{}xxtqmzHmj}qtlmz5kwukwvvmk|5{}xxtqmzHmj}qtlmz5kwuuiqt|wBuizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%y{|muiluqvq{|zi|qwv5zmoqwv{mz%vqkmH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{mxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBz{5swvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mz{5swvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{m