Information om personuppgifter (PUL)

Behandling av personuppgifter (PUL)

Nationell katalog för produkter och avtal är en katalog som dels hanterar Västra Götalandsregionens samtliga produkter och avtal samt hjälpmedelsprodukter och avtal för samtliga sjukvårdshuvudmän inom Sverige. Katalogen innehåller en adressbok för att användare inom Västra Götalandsregionen och övriga sjukvårdshuvudmän ska kunna söka kontaktuppgifter på leverantörer och avtal och motsvarande att leverantörer ska hitta information kopplat till Västra Götalandsregionen och övriga sjukvårdshuvudmän användare och organisation. Med information avses, namn på person, telefonnummer, organisation, roll i katalogen, e-postadress, användarnamn och titel.

Registrering och ändring av uppgifter sker när utsedd person (rolltillsättare) hos sjukvårdshuvudman eller leverantör registrerar sina användare knutna till sin organisation i katalogen. Du kan när som helst själv se dina registrerade personuppgifter, med att logga in i katalogen och se uppgifter i meny ”Adressbok”.

Personuppgiftsansvarig är Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen, 462 80 Vänersborg.

Säkerhet

Västra Götalandsregionen har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Rätta uppgifter, begära registerutdrag

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke, begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden. Du har rätt att en gång per år utan kostnad begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka uppgifter som i så fall behandlas. Använd någon av följande metoder och glöm inte att ange fullständiga uppgifter och i vilket sammanhang du har lämnat uppgifter.

1. Via e-post till  
2. Via telefon 010  441 00 15

 

Mer information om PUL

Mer information om PUL och om information till den registrerade finns på Datainspektionens hemsida.

Till Datainspektionens hemsida

Support


010 -  441 00 15

Mån-tors 08:00-16:00
Fredag 08:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Knappval 1 - Teknisk anslutning
Web-EDI och FullEDI
 ebuilderinkop.se/supplier-connection 

Knappval 2 - Övriga frågor
Användarfrågor och Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen)
marknadsplatsen.support@
vgregion.se

Knappval 3 - Fakturafrågor
systemadministration.regionservice
@vgregion.se

Knappval 4 - Upphandling och avtal
Frågor gällande olika avtal och upphandlingar

uiqt|wBuizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%y{|muiluqvq{|zi|qwv5zmoqwv{mz%vqkmH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{mxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBz{5swvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mz{5swvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{m