Avtalsunderhåll

Förutsättningen för att det ska bli rätt uppgifter i order och faktura i Marknadsplatsen är att priser, minsta beställningskvantitet med mera är rätt i Katalogen.

Du som leverantör med rollen ”Avtalsägare säljande part” ansvarar för att underhålla alla dina avtal i Katalogen.

Nedan visas de avtalsegenskaper som är särskilt viktigt att det är korrekt ifyllt.

Innehållsförteckning över sidan 

 

Två typer av avtal

Alla produkter som ska handlas med i Marknadsplatsen ska vara avtalade. Du som leverantör ska underhålla alla dina avtalsrader.

Inköpsavtal

Avtal som tecknats av Inköp/upphandling. Dessa upphandlingar sker enligt plan och ordinarie upphandlingsförfarande. Avtalstiden är maximalt 4 år.

Prisöverenskommelse

Produkter med prisöverenskommelse är produkter som avropas vid kunds förfrågan och gäller vid varje avropstillfälle. I uppföljning av handel gör Inköp bedömning av om produkter är aktuella för upphandling.


Pris per beställningsenhet, styck- eller förpackningspris

Om en produkt säljs som förpackning med förpackningspris är det viktigt att man angett rätt värden i produktinformationen så att det stämmer med förpackningspriset i avtalet. I produktegenskapen Kvantitet per enhet ska man fylla i det antal förpackningen innehåller (läs mer under Produktunderhåll.)

Minsta beställningskvantitet

Den i avtalet överenskomna minsta beställningskvantiteten som Västra Götalandsregionen får köpa ska anges i avtalet/avtalsraden. Detta styr vilket minsta antal VGR får beställa.

OBS! Detta får inte förväxlas med produktegenskapen minsta förpackning som endast ger information om hur produkten är förpackad.


Ska ny produkt också vara avtalad?

Om du lagt till en produkt i Katalogen som också ska ingå i något av de befintliga avtalen måste du också föreslå detta i Katalogen. Tänk även på att t.ex. pris och minsta antal man får beställa måste anges i avtalsraden.
Se e-guiderna 03.1.1 - 03.5.2 ”Underhåll avtal”


Ersättningshantering

Om en produkt utgår och ersätts av en annan med samma funktion ska ersättningshantering göras.  Detta är ett måste för att historiken ska hänga ihop och beställarna lätt ska se vad som ersatt vad.

 Läs mer under flikarna Egenskaper Produkt-Vara och Ersättningshantering >>


Underhåll av inkorg

Rensa Informationsmeddelanden i Katalogens inkorg
När ett ärende/meddelande hanterats i Katalogen får du som leverantör i din roll som Produktägare, samt Avtalsägare säljande part ett informationsmeddelande i Katalogens inkorg. Vi vill påminna om att dessa ska "markeras som behandlade" för att inte belasta Katalogen i onödan.

Lär dig mer om hur man använder Katalogen, se våra utbildningsfilmer (e-guider)

 

Support


010 -  441 00 15

Mån-tors 08:00-16:00
Fredag 08:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Knappval 1 - Teknisk anslutning
Web-EDI och FullEDI
 ebuilderinkop.se/supplier-connection 

Knappval 2 - Övriga frågor
Användarfrågor och Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen)
marknadsplatsen.support@
vgregion.se

Knappval 3 - Fakturafrågor
systemadministration.regionservice
@vgregion.se

Knappval 4 - Upphandling och avtal
Frågor gällande olika avtal och upphandlingar

uiqt|wBuizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%y{|muiluqvq{|zi|qwv5zmoqwv{mz%vqkmH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{mxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBz{5swvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mz{5swvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{m