Frågor och svar

ANSLUTNING 

Kan man välja att inte ansluta sig till Marknadsplatsen?
Nej, en förutsättning för handel i Marknadsplatsen är att du som leverantör är ansluten elektroniskt. Detta gör du via Web-EDI som är en kostnadsfri tjänst eller FullEDI om du har egna IT-system som kan hantera detta. 

Vad menas med leverantörsanslutning?
En elektronisk anslutning till Marknadsplatsen som gör det möjligt att ta emot avrop, skicka ordererkännande, faktura och uppdatera sina produkter och avtal. Allt detta sker i ett elektroniskt flöde.

Vart vänder jag mig som leverantör när jag har frågor om min anslutning till Marknadsplatsen?
Du kan ringa och skicka mail till supporten.

Vi är ett litet företag och har inte så många produkter som ni köper, är det värt att vi är med ändå?
Ja, anslutning gäller oavsett antal produkter.

Vårt företag har bara tjänster, ska vi ansluta oss till Marknadsplatsen?
Ja, Marknadsplatsen hanterar alla produkter, både varor och tjänster.

Vad kostar anslutning ll Marknadsplatsen och Web-EDI?
Både anslutningen till Web-EDI och anslutningen till Marknadsplatsen är kostnadsfria

Varför ska jag godkänna ett nyttjandeavtal?
Nyttjandeavtalet reglerar förhållandet mellan leverantör och systemleverantören eBuilder. Avtalet ger er rätt att nyttja Web-EDI och gränssnittet mot Marknadsplatsen. Inga kostnader är förenade med godkännande av avtalet.

Vad krävs av oss som leverantör för att ansluta mot Web-EDI?
Fyll i utskickad enkät och godkänn bifogat nyttjandeavtal. När avtalet är godkänt skickas inloggningsuppgifter till dig. (En förutsättning för att få inloggningsuppgifter är att du har produkter registrerade hos VGR.) 

Hur uppdaterar jag som leverantör mitt sortiment?
Det gör du i Katalogen och det sker på elektronisk väg.

Vart skickar jag mina prislistor?
Via en behörighet till Katalogen uppdaterar du själv dina prislistor. Godkännande sker av avtalsansvarig inom Västra Götalandsregionen.

Jag har redan registrerat våra produkter i H-info (databas för hjälpmedel), måste jag göra det igen?
Ja, detta är en förutsättning för att kunna beställa genom e-handel. Vi utreder möjligheten till en koppling mellan Katalogen och H-info men för stunden finns ingen annan möjlighet.

 

NATIONELL KATALOG FÖR PRODUKTER OCH AVTAL 

Hur får jag mina produkter registrerade i Katalogen?
Efter upphandling laddar Västra Götalandsregionen upp produkterna i Katalogen som sedan underhålls av leverantören.

Går det att lägga till övriga produkter som finns i sortimentet?
Ja, som leverantör kommer du ha tillgång till att underhålla och lägga till avtalade produkters produktinformation och avtalsrader. Produkten är synlig efter avtalsägarens godkännande.

Hur gör jag produkt- och avtalsunderhåll i Katalogen?
1. Registrera förslag till produkt- eller avtalsförändring i Katalogen
2. Skicka förslag till Västra Götalandsregionen
3. Västra Götalandsregionen godkänner eller avvisar förslag
4. Information om godkänt/avvisat förslag skickas till leverantör
5. Katalogen är uppdaterad
6. Eventuella pris- och avtalsfrågor kontakta Leverantörssupporten.

I e-guiden kan du lära dig hur man gör: Till e-guiderna

 

WEB-EDI 

Vad är Web-EDI?
Web-EDI är i princip en elektronisk brevlåda där man som leverantör hämtar ut sina order, ordererkänner och skapar elektroniska fakturor. Det är enkelt att ta emot en order och det är enkelt att skicka faktura (endast knappa in fakturanummer). När Västra Götalandsregionen skickar en beställning kommer Web-EDI-tjänsten skicka en notifiering till dig som leverantör via mail.

Idag skickar vi e-faktura via en VAN-tjänst, kommer vi kunna fortsätta med det?
Fakturan måste gå via operatören till Marknadsplatsen för att där matchas mot order. Ja, ni kommer kunna fortsätta skicka e-faktura via olika operatörer.

 

PRICAT 

Vad är en PRICAT?
PRICAT (Price and sales Catalogue) är ett elektroniskt meddelande (fil) som skickas från en leverantör till en kund. Meddelandet innehåller produkt- och avtalsinformation. Dess grundstruktur följer ett standardiserat format utarbetat av en internationell organisation som heter GS1 (www.gs1.se).

Hur används en PRICAT?
PRICAT-meddelanden skickas av en leverantörs IT-system till Katalogen. PRICATEN kan innehålla helt nya, tillagda, uppdaterade eller borttagna produkter från ett avtal. Dessa ändringar går till en godkännandeprocess hos Västra Götalandsregionen. Efter godkännande läses den nya informationen in i Katalogen, som är en del av Marknadsplatsen.

Var kan jag läsa mer om PRICAT?
Vi tillämpar versionerna 27 och 28, du kan läsa mer om dessa på GS1s webbsida.

Information om olika PRICAT versioner

Hur gör jag om jag vill använda PRICAT?
Kontakta Västra Götalandsregionens support för leverantörsanslutning antingen via epost   eller 010-441 00 15, knappval 2. Du kan även kontakta avtalsägaren hos Västra Götalandsregionen. 

 

GLN 

Vad är GLN?
För att handla i ett fullt elektroniskt flöde används GLN/lokaliseringsnummer för att identifiera leverans- och fakturaadresser för både kunder och leverantörer. Om ett företag identifierar sig med ett GLN, kommer denna identitet alltid att vara unik. GLN bygger på en global standard och har alltid samma format överallt i världen.

Detta behövs för att identifiera och registrera ert företag som leverantör till Västra Götalandsregionen. Läs mer

Hur får jag GLN?
Beställning av GLN görs på www.gs1.se

För att beställa ett GLN behöver du abonnera på GS1 Företagsprefix. Ett företagsprefix är ett samlat begrepp för olika typer av nummer och standarder, där GLN är en typ av standard. GS1 Företagsprefix ger tillgång till alla tre delar i GS1-systemet:

  • identifiering
  • informationsbärare (streckkoder och EPC-taggar) 
  • affärsprocesser för elektronisk handel

På GS1:s webbsida får du veta mer om hur du skaffar ett GLN-nummer.
För mer information klicka här.

Vad kostar ett GLN?
För prisfrågor kring ditt GLN, vänligen kontakta www.gs1.se

Hur får jag reda på alla Västra Götalandsregionens kunders GLN (lokaliseringsnummer) på leveransadresser?
Du kan söka GLN på GS1:s nummerupplysning, där finns alla lokaliseringsnummer/GLN med tillhörande adresser samlade på ett ställe.

Jag får med ett GLN på beställningen som jag inte känner till, hur får jag reda på vilken den leveransadressen är?
Du kan söka GLN på GS1:s nummerupplysning.

 

SFTI-STANDARD 

Vad är SFTI-standard?
Elektronisk handel är möjligt via nationell standard (SFTI) alternativt via leverantörsportal (webb). Västra Götalandsregionen arbetar med SFTI 6.1, 6.3 och 6.5. Det går även att skicka sveorder och svefaktura.

 

FAKTURA 

Vem kontaktar jag om jag har frågor om min e-faktura?
Skicka mail till   eller ring 010-441 10 15,
knappval 1.

 

VALIDOO DIRECTORY 

Vad är Validoo directory?
Validoo förenklar och effektiviserar dina affärer. Validoo förbättrar kvalitet och effektivitet i informationsflödet mellan leverantörer och handel/offentlig sektor.
Här kan du hitta Västra Götalandsregionens aktuella GLN för gods- och leveransadresser. Vill du veta mer om hur Validoo direcory fungerar och hur ditt företag kan ha nytta av den kan du läsa på deras webbsida: www.validoo.se/support/validoo-directory 

 

UPPHANDLING 

Vem kontaktar jag i Västra Götalandsregionen när det gäller order och förändring av avtalat sortiment?
Det är Västra Götalandsregionens avtalsägare (inköpare) som du kontaktar för avtals- och produktförändringar.  Kontakta inköpare

 

ÖVRIGT

Det är fel pris i ordern som jag har tagit emot, vem kontaktar jag?
Om du har fått inloggning till Katalogen så ändrar du priset själv, annars kan du kontakta avtalsägaren på Västra Götalandsregionen. Kontaktuppgifter

uiqt|wBuizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wBk}{|wumz5{}xxwz|Hmj}qtlmz5kwuk}{|wumz5{}xxwz|Hmj}qtlmz5kwuuiqt|wBswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{mxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBz{5swvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mz{5swvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{m