Order och Faktura

Alla order som kommer från Marknadsplatsen ska också faktureras där.
En order från Marknadsplatsen börjar alltid med OR.

Du som leverantör kan fortsätta din egen e-fakturahantering mot Marknadsplatsen eller via Web-EDI. Läs mer om Web-EDI Leverantör .

Om du får in order som inte gått via Marknadsplatsen, ska du alltid skicka fakturan till adress enligt dokumentet Fakturaadresser - ej vid elektroniska flöden.

Påminnelser och inkassokrav

Påminnelse och inkassokrav gällande beställningar som är lagda i Marknadsplatsen (börjar med OR) skickas till:

Västra Götalandsregionen
E-handelskontoret, Ekonomiservice
Regionens Hus
542 87 Mariestad

 

Kontaktuppgifter Marknadsplatsen Faktura

010-441 00 15, knappval 3
  

Inloggning

Web-EDI

Katalogen

Support


010 -  441 00 15

Mån-fre 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Knappval 1 - Teknisk anslutning
Web-EDI och FullEDI
 

Knappval 2 - Övriga frågor
Användarfrågor och Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen)
marknadsplatsen.support@
vgregion.se

Knappval 3 - Fakturafrågor
systemadministration.regionservice
@vgregion.se

Knappval 4 - Upphandling och avtal
Frågor gällande olika avtal och upphandlingar


Mailadresser
Anslutning Web-EDI/FullEDI  
 

För frågor gällande befintliga anslutningar
 

Anslutning Katalogen
marknadsplatsen.support@
vgregion.se

uiqt|wB{%y{|muiluqvq{|zi|qwv5zmoqwv{mz%vqkmH%vozmoqwv5{m{%y{|muiluqvq{|zi|qwv5zmoqwv{mz%vqkmH%vozmoqwv5{muiqt|wBkwvvmk|5{}xxtqmzHmj}qtlmz5kwukwvvmk|5{}xxtqmzHmj}qtlmz5kwuuiqt|wBuizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%y{|muiluqvq{|zi|qwv5zmoqwv{mz%vqkmH%vozmoqwv5{muiqt|wBkwvvmk|5{}xxtqmzHmj}qtlmz5kwukwvvmk|5{}xxtqmzHmj}qtlmz5kwuuiqt|wBkwvvmk|5{}xxtqmzHmj}qtlmz5kwukwvvmk|5{}xxtqmzHmj}qtlmz5kwuuiqt|wBuizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{mxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBz{5swvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mz{5swvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{m