Distansmöte via video

Välkommen!

Här får du information om hur du går tillväga för att kunna vara med på och/eller kalla till vårdplaneringsmöte via video.
För att hitta lathundar, instruktionsfilmer och manualer klicka under den organisation du är anställd i, eller om du är närstående klickar du under rubriken närstående.

 

Förberedelse

Här får du information om vad du ska tänka på om lokal för videomöte och vilka inställningar du behöver göra för att du ska kunna genomföra videomöte på enklaste sättet.
Förberedelser innan första videomöte

Sjukhus

Information för dej som arbetar på sjukhus

Primärvård

Information för dej som arbetar inom primärvård

Kommun

Information för dej som arbetar i kommun

Patient/Närstående

Information för dej som är patient

Information för dej som är närstående

Uppföljning och Utvärdering

De enkäter som tidigare fyllts i av användare på sjukhus, kommun, primärvård samt av närstående/patient avslutades April 2017.

Fr o m aprill 2017 ska istället antal möten räknas.

  • Fysiska möten
  • Skypemöten
  • Vilken kommun / Vc (Närhälsan och privata) deltar

Länk  för gemensam registrering av distansmöte.

 

 

Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland i tre part. Sjukhus, primärvård och kommunen

Videomöte vid samordnad vård-och omsorgsplanering

Vårdplanering via videokonferens

Aktuellt

Införandestatus

Införandet fortsätter under 2016 med fortsatt fokus på treparts samverkan, i alla vårdsamverkansområden. Sjukhus-Kommun-Primärvård

Information om uppdraget

Distansmöte via video

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar arbetsgrupp

Konferensdagen i Vänersborg

Slutrapport

Slutrapport videomöte (2016-11-15)

Kontakt

Gunilla Augustsson
Skicka e-post

Historik och statistik

Enkät-och statistikredovisning 2015-2017 uppdaterad 2017-06-07

Tidigare publicerad status

uiqt|wBo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5kizt{|zwuH%vozmoqwv5{mriv5kizt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{mkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{m