Samordnad Vård- och Omsorgsplanering

SAMSA


Lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård beslutades av riksdagen juni 2017, enligt proposition 2016/17:106. Denna lag ersätter Betalningsansvarslagen (1990:1404). Beslut om överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid utskrivning från slutenvård förväntas tas av berörda styrelser/nämnder i Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland under slutet 2017.

IT-tjänsten SAMSA ska anpassas till den nya samverkanslagen samt överenskommelse och gemensam riktlinje. SAMSA är och ska vara ett fortsatt digitalt stöd i uppdaterad process för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

 Läs mer

 

Vårdsamverkan, delregionala områden

Fyrbodal: Vårdsamverkan Fyrbodal

Göteborgsområdet: Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet

Skaraborg: Vårdsamverkan Skaraborg

Södra Älvsborg: Närvårdsamverkan Södra Älvsborg

SIMBA: Samverkan i mellersta Bohuslän och Ale

 KLARA SVPLs delregionala områden inom Västra Götaland

Aktuellt

SAMSA införande

Frågor och svar SAMSA (uppdaterad 24 aug 2017)

Inför start av SAMSA 6 dec 2016(uppdaterad: 5 dec 2016 10:20)

KLARA-meddelanden visas i SAMSA (uppdaterad 5 dec 2016 10:13)

Byte SAMSA-länk under Startknappen (uppdaterad: 5 dec 2016 10:18)

Införandehandbok projektet ITMV

Information om projektbeskrivning, tidplan, kommunikationsvägar mm.

Införandehandbok.doc(version 1.2)

Information till teknikansvariga

Rekommendationer teknisk lösning

Uppkoppling till SAMSA, daterad 2017-05-02 (version 1.0)

Inloggning SAMSA

Inloggning till SAMSA sker enbart via SITHS-kort, KLARA SVPL hade lösning av tillfällig inloggning med användarnamn och lösenord som inte finns i SAMSA. Reservkortslösningsrutin behöver nyttjas om SITHS-kort saknas.

uiqt|wBo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5kizt{|zwuH%vozmoqwv5{mriv5kizt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{mkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{m