Samordnad Vård- och Omsorgsplanering

Aktuellt

SAMSA införande

Inför start av SAMSA 6 dec 2016(uppdaterad: 5 dec 2016 10:20)

Frågor & Svar(uppdaterad: 12 jan 2017 12:02)

KLARA-meddelanden visas i SAMSA (uppdaterad 5 dec 2016 10:13)

Byte SAMSA-länk under Startknappen (uppdaterad: 5 dec 2016 10:18)

Införandehandbok projektet ITMV

Information om projektbeskrivning, tidplan, kommunikationsvägar mm.

Införandehandbok.doc(version 1.2)

Information till teknikansvariga

Rekommendationer teknisk lösning

Bilaga 2: Utdrag ur Införandehandbok (version 1.2)

Inloggning SAMSA

Inloggning till SAMSA sker enbart via SITHS-kort, KLARA SVPL hade lösning av tillfällig inloggning med användarnamn och lösenord som inte finns i SAMSA. Reservkortslösningsrutin behöver nyttjas om SITHS-kort saknas.

uiqt|wBkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{mkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5kizt{|zwuH%vozmoqwv5{mriv5kizt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{mkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{m