Det personliga ledarskapet 2017

Som ett stöd för chefer i sitt ledarskap erbjuder Västra Götalandsregionen ett utvecklingsprogram för 1:a linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar med några års erfarenheter av chefskap.


Målgrupp

Första linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar och som har några års erfarenhet av chefskap.

Syftet med programmet

Att höja medvetenheten om sig själv som chef i samspel med sina medarbetare och i sin funktion som chef inom Västra Götalandsregionen.

Lärmål

Utifrån regionens chefskriterier erbjuder programmet  bl a möjlighet till:

  • ökad trygghet och mod i chefsrollen
  • ökad reflektionsförmåga
  • ökad insikt om makt och påverkan
  • ökad medvetenhet om egna val
  • ökad förmåga att hantera dilemman
  • ökad förmåga att släppa kontroll 
  • ökad förmåga att känna sina gränser  
     

Omfattning

9 dagar fördelade på tre internat.

Datum för Program 17

22-24 februari 2017
5-7 april 2017
3-5 maj 2017

Datum för Program 18

1-3 mars  2017
10-12 april 2017
31 maj-2 juni 2017

Innan kursstart sker också ett individuellt avstämningsmöte.

Anmälan

Antalet platser är begränsat till 18 deltagare per programomgång

Vi ber er att koordinera samt prioritera era ansökningar internt inom er förvaltning/verksamhet innan ni gör er anmälan. Kontakta er lokala personalavdelning för ytterligare information kring anmälan.

Sista nomineringsdagen till program 17 är den 20 januari och för program 18 är det den 27 januari.

Kursledare

Marianne Nordmark

Kursavgift

Den subventionerade kurskostnaden är 15.500/deltagare inklusive internatkostnader, ej resekostnader. 
Avgiften betalas av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen.  

Internkonsult program 17

Anders Salegård
Chef HR-stöd, Skaraborgs Sjukhus
0700-85 28 56
 

Internkonsult program 18

Anna Bjarnegård
Fysioterapeut, Närhälsan 
0768- 36 61 86
 

Kontakt

För mer information kontakta:

Katarina von Homeyer
Koncernkontoret
Koncernstab HR
 
0730-32 62 01

uiqt|wBivlmz{5{itmoizlH%vozmoqwv5{mivlmz{5{itmoizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5jrizvmoizlH%vozmoqwv5{mivvi5jrizvmoizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|izqvi5%vwvgpwum%ymzH%vozmoqwv5{msi|izqvi5%vwvgpwum%ymzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5jwozmvH%vozmoqwv5{muizoizm|i5jwozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%y%vwvvm5jin%vmznmtl|H%vozmoqwv5{m%y%vwvvm5jin%vmznmtl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m