Regiongemensamt introduktionsprogram

för nytillsatta chefer i Västra Götalandsregionen

 

Chefer från olika verksamheter ges under två dagar möjligheten att träffas, ta del av varandras erfarenheter, knyta kontakter och därmed successivt förstärka Västra Götalandsregionen som organisation och arbetsgivare.

Syftet med introduktionsprogrammet är att öka kunskapen om VGR:s uppdrag och värdegrund, få koncernledningens syn på ledarskap och öka kunskapen om VGR:s ansvarsområden och organisation. Dagarna genomförs i internatform där middag och övernattning ingår i programmet.

Målgrupp

Nytillträdda chefer i Västra Götalandsregionen

Datum för 2017

17-18 maj (internat)

Program för dagarna

Anmälan

I högerkolumnen hittar du länk till Regionkalendern för anmälan.

Vid uteblivet deltagande debiteras 2000 kronor.

Konferensanläggning och boende

Konferensen kommer att äga rum på VGR Campus Nya Varvet i Göteborg. Anläggningen är belägen på Nya Varvetområdet, intill södra strandkanten vid Göta älvs utlopp i Göteborg.

Boendet är på Dockyard Hotel som är ett hotell angränsande till konferenslokalerna. Mer information om hotellet och hur du hittar dit  finner du i högerkolumnen.

VGR Campus Nya varvet 

Information om konferensanläggningen och kollektivtrafikinformation. 


VGR Campus Nya varvet
Dockyard Hotel

Länk till Västtrafik, reseplaneraren

 

Kostnad

Varje förvaltning står för respektive deltagares lön och resekostnad.
Övriga kostnader betalas av Koncernkontoret, Koncernstab HR

 

Anmälan

 

Länk till anmälan

Ett enkelrum kommer att bokas till dig på Dockyard Hotel som ligger i anslutning till konferenslokalen i samband med din anmälan. Koncernkontoret, Koncernstab HR står för konferens- och boendekostnaderna i samband med introduktionen.  

Kontakt

Programansvarig Koncernstab HR 
Niklas Thorell Sjöström
 

0705-85 75 32

Vid praktiska frågor (tex. anmälan) kontakta:
Suzanne Nåfors
 

0706-85 11 94

uiqt|wBvqsti{5{rw{|zwuH%vozmoqwv5{mvqsti{5{rw{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5vinwz{H%vozmoqwv5{m{}{ivvm5vinwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5vinwz{H%vozmoqwv5{m{}{ivvm5vinwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%y%vwvvm5jin%vmznmtl|H%vozmoqwv5{m%y%vwvvm5jin%vmznmtl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m