Västra Götalandsregionens Kvalificerade ledarskapsprogram - Ledarskap i offentlig verksamhet 2017

I ett samarbete med Göteborgs Universitet, Göteborgs stad och med deltagande från andra offentliga organisationer i Västsverige har det Kvalificerade ledarskapsprogrammet tagits fram. Delkurserna erbjuds separat men kan kombineras till en magister/masterexamen i ämnet - Ledarskap i offentlig verksamhet. Läs mer under Masterexamen/Magisterexamen. Delkurserna omfattar 7,5 eller 15 högskolepoäng och bedrivs under en respektive två terminer.

Målgrupp

Chefer på alla nivåer. 

Undervisning 

Att studera på kvartsfart innebär att man träffas för föreläsningar, diskussion, gemensamt arbete och redovisning av uppgifter vanligen en dag var tredje vecka. Innehåll och upplägg anpassas till deltagarnas arbete och man förväntas göra en del av kursarbetet på hemmaplan.

Antagning

Det Kvalificerade ledarskapsprogrammet är en uppdragsutbildning där ansökan och uttagning sker genom arbetsgivaren. Detta innebär att Västra Götalandsregionen gör en samlad anmälan till universitetet av deltagarna. Ett fortsatt samarbete med andra offentliga myndigheter och verksamheter påverkar antalet platser och innebär en ökad konkurrens om utbildningsplatserna. 

Examination

För att bli godkänd på kursen och för att få ut kursbevis och poäng krävs hög närvaro och att man fullgör samtliga planerade uppgifter samt någon form av rapport.

Magister- eller Masterexamen 

Kurserna inom programmet Ledarskap i offentlig verksamhet kan kombineras till antingen en ettårig magisterexamen eller en tvåårig masterexamen med huvudområde Ledarskap i offentliga organisationer. I båda fallen förutsetts att du ha en grundexamen (kandidatnivå) på minst 120 (gamla) poäng för dig som påbörjat innan 1 juli 2007 alternativt 180 högskolepoäng, för dig som tagit ut grundexamen efter juli 2007. Det är också möjligt att tillgodoräkna sig tidigare utbildningar och kurser såvida de uppfyller vissa kriterier.

Informationsmöte

Onsdagen den 15 mars 2017, kl. 16.00-18.30. Kaffe och smörgås serveras från kl 15.30.
Plats: Sal B33, hus B, vån 3, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg. Se mer info. i inbjudan i högerkolumnen.

Anmäl dig till informationsmötet via www.handels.gu.se/exed eller   senast 10 mars 2017


Docent Christian Jensen presenterar och beskriver syftet med LiOV-programmet.  

LiOV informationsvideo

 

Kurser 2017

I högerkolumen finns informationsblad för respektive kurs.

  • Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete, 15 högskolepoäng
  • Ledning och strategiskt tänkande, 15 högskolepoäng
  • Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng
  • Beslutsfattandets psykologi, 7,5 högskolepoäng
  • Innovationsledarskap, 7,5 högskolepoäng
  • Uppsatskurser: Magister, 15 högskolepoäng. Master, 30 högskolepoäng

Ansökan

Anmälan till kurser

KurserSista ansökningsdag 28 april 2017

Anmälan till Uppsatskurs

Uppsatskurs (Magister/Master) Sista ansökningsdag 28 april 2017

Bekräftelse om du fått plats eller ej på kursen beräknas skickas ut i början av juni.

Kontakt

För mer information kontakta ansvarig på din HR-avdelning, kursansvarig vid universitet (se respektive produktblad) eller:
Niklas Thorell Sjöström
VGR, Koncernkontoret
Koncernstab HR
0705-85 75 32
 

För mer information angående din ansökan:
Margareta Bogren
VGR, Konferens- och utbildningscentrum
 

uiqt|wBtqw%vHpivlmt{5o}5{mtqw%vHpivlmt{5o}5{muiqt|wBvqsti{5{rw{|zwuH%vozmoqwv5{mvqsti{5{rw{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5jwozmvH%vozmoqwv5{muizoizm|i5jwozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5jwozmvH%vozmoqwv5{muizoizm|i5jwozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%y%vwvvm5jin%vmznmtl|H%vozmoqwv5{m%y%vwvvm5jin%vmznmtl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m