Agera Digitalt

 

Banner 

Nu öppnar anmälan för Agera Digitalt - konferensen i Göteborg där kulturaktörer från alla områden kan få en digital injektion. Anmäl dig omgående så ses vi 16-17 oktober på Bio Roy samt Världskulturmuseet. 

Denna nationella konferens är kostnadsfri och arrangeras av Västra Götalandsregionens kultursekretariat, med stöd från Kulturrådet. Programmet är proppfullt av workshops och internationellt välkända föreläsare som Michelle Teran, Alyssa Grossman och Monika Fleischmann. Tre genomgripande teman präglar konferensen:

Minne – Rum – Konflikt

Under förmiddagarna är vi på Bio Roy vid Götaplatsen för att ta del av gemensamma föreläsningar. Efter gemensam, konstadsfri lunch på Världskulturmuseet serveras ett antal valbara workshops och samtal. De digitala möjligheterna handlar inte bara om prylar! Konferensen tar ett helhetsgrepp och presenterar nya uttryck, nya lösningar och ett nytt tänkande.

Några av höjdpunkterna i konferensen är följande föreläsare:

TEMA – MINNE
Michelle Teran
Konstnär och forskare vid Bergens Academy of Art and Design. Undersöker förhållandet mellan online-videoarkiv och stad. Vrider på begrepp som guide, person, karta och metod.

Alyssa Grossman
Socialantropolog vid Göteborgs universitet, som med ny teknik och visuella medier lyfter fram olika minnesupplevelser hos objekt och i samlingar. Det privatpersonliga övergår i det generellt samhälleliga.

Magnus Bärtås
Konstnär, författare och professor på Konstfack i Stockholm. Berättar om Jungfru Maria i Tensta, samt leder ett samtal med Michelle Teran och Alyssa Grossman på temat mikrohistoria.
 
TEMA - KONFLIKT
Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss
Professorer i medieteori och interaktiv media vid universitetet i Bremen, respektive professor i experimentell interaktion vid universitet i Siegen. Pionjärer inom interaktiv mediakonst som studerar kroppsuppfattning med sensoriska gränssnitt i interaktiva miljöer och diskuterar begreppet kunskap i den digitala världen.
 
TEMA - RUM
Rebecca Forsberg
Konstnärlig ledare på RATS (Research in Artistic Technologies) i Kista. Utvecklar den traditionella teatern genom att använda modern teknik i scenrummet och för att skapa nya scenupplevelser i gaturummet. Samverkar med Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Dessutom: GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Interactive Institute, Digiväv, Share Music och många andra.

Kontakt:
För frågor kring konferensen eller anmälan, kontakta Neta Norrmo, curator, på:  

 

Anmälan

Kontakt

För frågor angående innehållet i programmet:
Neta Norrmo, curator
 

Frågor angående anmälan:
Anita Bäckman
Västra Götalandsregionen, Konferens- & utbildningscentrum
 

 

uiqt|wBvm|iHzmkwzlizq5{mvm|iHzmkwzlizq5{muiqt|wBvm|iHzmkwzlizq5{mvm|iHzmkwzlizq5{muiqt|wBivq|i5jiksuivH%vozmoqwv5{mivq|i5jiksuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivq|i5jiksuivH%vozmoqwv5{mivq|i5jiksuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%y%vwvvm5jin%vmznmtl|H%vozmoqwv5{m%y%vwvvm5jin%vmznmtl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m