AmbuAlarm

AmbuAlarm är Västra Götalandsregionens egna enhet för styrning, utveckling och uppföljning av ambulansalarmering, dvs. prioritering och dirigering av ambulansuppdrag. AmbuAlarm sköter också alla strategiska kontakter mellan VGR:s prehospitala verksamheter och larmcentralen.

 

 AmbuAlarm

I VGR är det SOS Alarm som på uppdrag praktiskt utför prioritering och dirigering. AmbuAlarm arbetar nära SOS Alarm för att kunna följa kvaliteten på de tjänster som ska levereras.

I uppdraget ingår också att införa det nya radiosystemet RAKEL, och att utveckla övriga kommunikationsvägar inom det prehospitala området.

AmbuAlarm arbetar också med att samordna regionala frågor som berör liggande sjuktransporter.

Sedan mars 2014 arbetar 6 stycken koordinatorer på AmbuAlarm med att mottagning av beställning samt koordinering av sjuktransport för VGR.

AmbuAlarm har detta uppdrag Måndag till fredag 07-18. Övrig tid hanterar SOS Alarm uppdraget.

 

AmbuAlarm är en regional enhet som är organiserad under Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum (PKMC) i Göteborg.

Kontakt

E-post:  

iuj}itizuH%vozmoqwv5{muiqt|wBiuj}itizuH%vozmoqwv5{miuj}itizuH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmvo|5i{xtmvH%vozmoqwv5{mjmvo|5i{xtmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m