Ett kunskapsstöd för dig som arbetar med alkohol och andra drogfrågor


Om sidan

Sidan är i första hand ett kunskapsstöd till dig som personal inom hälso och sjukvård, socialtjänst eller annan verksamhet där man arbetar med dessa frågor.  

Alkohol,- var 10:e person här i landet har problem med alkohol Narkotika -  cirka 30000 personer i Sverige har ett omfattande narkotikaproblem.

Aktuellt

Ansvariga för informationen på sidan


Fredrik Spak, docent och lektor på socialmedicin GU (Göteborgs universitet) och FoUU.
Sven-Erik Alborn, kliniksamordnare beroendekliniken SU (Sahlgrenska universitetssjukhuset),   
Göran Eriksson, specialist i allmänmedicin


Kontakt

 Britt-Marie Finbom Forsgren
Distriktssköterska, Epost:
 

uiqt|wBjzq||4uizqm5nqvjwugnwz{ozmvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5nqvjwugnwz{ozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||4uizqm5nqvjwugnwz{ozmvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5nqvjwugnwz{ozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m